menu

Spaaractie Vestingcross 2019

Op 17 februari 2019 zal de 3e VESTINGCROSS in Hulst plaats vinden. Als de voortekenen niet bedriegen met nog meer succes dan de laatste keer. Bricocross en Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad bieden u opnieuw de mogelijkheid om tickets voor dit evenement te kopen met een flinke korting: Van € 12,00 voor € 7,00! In 21 winkels en horecazaken krijgt u bij een aankoop 1 spaarzegel per € 10,00. Met 15 spaarzegels hebt u een volle kaart die u met bijbetaling van € 7,00 tegen een ticket omwisselt. Zo lang de voorraad strekt!

Foto: Paul D'Eer 2018

 • Spaaractie Vestingcross 2019

Bij deze 3 winkels kunt u volle spaarkaarten tegen tickets omwisselen:

 • Albert Heijn Stationsplein 17 Hulst,
 • Blokker Grote Markt 20 Hulst
 • MCD Mangnus Gentsevaart 8 Kapellebrug

Hier kunt u bij uw aankoop spaarzegels krijgen:

 • Bakkerij Risseeuw, Stationsweg 84, Hulst
 • Blokker Hulst, Grote Markt 20, Hulst
 • Zaman Sport & Mode, Absdaalseweg 12, Hulst
 • MCD Mangnus, Gentsevaart 8, Kapellebrug
 • De Splenter Schoenen, Gentsestraat 36, Hulst
 • Pets & Co de Bruijn, Gentsestraat 56, Hulst
 • Miller & Monroe, Stationsplein 22 I, Hulst
 • Ritel Hulst, Stationsweg 10 A, Hulst
 • Tabakspeciaalzaak Van der Veeken, Gentsestraat 52, Hulst
 • Max Korting, Fr. Van Waesberghestraat 1, Hulst
 • Gezondheidswinkel Hulst, Gentsestraat 44, Hulst
 • Hotlegs Hulst, Gentsestraat 7
 • Albert Heijn Hulst, Stationsplein 17, Hulst
 • Restaurant Het Bonte Hert, Grote Markt 12, Hulst
 • Etos Hulst, Gentsestraat 14-16, Hulst
 • Keurslager Marc Biesbroeck, Fr. van Waesberghestraat 5, Hulst
 • De Rozenboog, Steenstraat 10, Hulst
 • Buijsse Geschenken, Gentsestraat 22, Hulst
 • Oudeman Flowershop, Stationsplein 22 H, Hulst
 • Verswinkel Marlou Segers, Gentsestraat 6
 • Shoeby Hulst, Stationsplein 22D

Download hier uw spaarkaart


Het is na 13-02-2019 niet meer mogelijk om mee te doen aan 'Spaaractie Vestingcross 2019'.

Algemene voorwaarden

Spaaractie Vestingcross 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, loterijen enzovoorts die Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert. Ons adres is OV Hulst Vestingstad, p/a Steenstraat 37, 4561 AR Hulst.

Algemeen

Deelnemers aan acties en loterijen verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

De loten, voordeelcoupons enzovoorts worden verstrekt door de winkeliers, horecaondernemers enzovoorts die deelnemen aan loterijen en acties, georganiseerd door OV Hulst Vestingstad. Deze worden per actie vermeld. Of ga naar www.hulstvestingstad.nl.

Door ondernemers beschikbaar gestelde prijzen, waardebonnen, voordeelcoupons of andere tegenprestaties kunnen, tenzij duidelijk anders is aangegeven, alleen bij de aangegeven zaak of zaken worden opgehaald of besteed.

Prijzen enzovoorts blijven tot maximaal 1 maand na de datum van bekendmaking van de winnaar(s) beschikbaar. Tenzij anders wordt vermeld. Daarna vervalt het recht op een prijs o.i.d.

Informatie e.d.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot onze acties kunnen alleen via voorzitter@ovhv.org worden gericht aan het bestuur van OV Hulst Vestingstad. Alleen een e-mail met een toelichting op de vraag, opmerking e/o klacht en onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats wordt beantwoord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers beschikbaar gestelde prijzen enzovoorts, dienen rechtstreeks te worden gericht aan die deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres van de desbetreffende partij dat te vinden is via hun pagina op onze website.

Aansprakelijkheid

OV Hulst Vestingstad heeft geen enkele bemoeienis met de beschikbaar gestelde prijzen, voordelen enzovoorts dan wel de uitreiking c.q. overhandiging daarvan aan de winnaars. De algemene voorwaarden van de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts zijn op deze producten, diensten e.d. en de afhandeling daarvan (waaronder levering en/of bezorging) van toepassing.

OV Hulst Vestingstad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de door u gewonnen en door de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts geleverde producten, diensten e.d. en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij hen gewonnen prijzen.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Dit zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de bezitters van een of meer loten.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich het recht voor om een deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname aan een actie uit te sluiten als de desbetreffende deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden dan wel onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens OV Hulst Vestingstad of derden.

Gebruik verstrekte gegevens

Door deelname aan acties geeft u zich automatisch op voor de e-mail nieuwsbrieven van OV Hulst Vestingstad en van Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Beide organisaties houden u daarmee op de hoogte van de nieuwtjes en evenementen in onze mooie stad. Mocht u daar geen prijs opstellen, dan kunt u zich bij ontvangst van de eerstvolgende digitale nieuwsbrief afmelden via de 'afmeldknop' in die nieuwsbrief.

Ander gebruik van uw gegevens is toegestaan, mits in het belang van onze vereniging en het daarbinnen gestelde doel. Verkoop van gegevens aan derden wordt uitgesloten. Gebruik daarvan door derden kan alleen, wanneer het belang van de vereniging daarmee is gediend.

Privacy Policy

Spaaractie Vestingcross 2019

Inloggen