menu

Vechten tegen de Bierkaai


Tijdens de opgraving in de Bierkaai zijn naast de resten van huizen, bruggen, kademuren en de delen van zes houten vaartuigen, een grote hoeveelheid kleine voorwerpen gevondenTerug naar evenementen

Gegevens

Van: 14-07-2018
Tot: 11-11-2018

Steenstraat 28
4561 AS Hulst
Telefoonnummer: 0114-320692
E-mailadres: info@museumhulst.nl

In deze tentoonstelling willen we een inkijkje geven in de meest belangrijke militaire vondsten. Het bijzondere van deze vondsten in de haven van Hulst is de grote hoeveelheid en het feit dat er meerdere zeer zeldzame onderdelen van laatmiddeleeuwse wapens in Nederland bij zijn. In Midden-Europa zijn geen andere vondsten van gelijke orde uit een veldslag uit het midden van de 15e eeuw bekend. Voor deze expositie is gekozen voor de vele belegeringen die Hulst moest doorstaan. Daarbij onderscheiden we drie periodes: de Gentse oorlogen (1452-1583), de Staatse oorlogen (1583-1645) en de Franse oorlogen (1645-1795).

GRATIS TOEGANG

Inloggen