menu

Tears from Heaven


De Kunstraad Hulst schrijft dit voorjaar een wedstrijd uit voor beeldende kunst, bedoeld voor zowel amateurs als professionele kunstenaars. 'Tears from Heaven' vindt plaats op 14 en 15 april 2018.Het is een project ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).Terug naar evenementen

Gegevens


Hulst
Website: Bezoek website

‘Tears from Heaven’ is een gezamenlijk grensoverschrijdend project met de Cantorij der Basiliek, de Oudheidkundige Kring en Museum ‘De Vier Ambachten’. We willen iedereen oproepen om zich via beeldende kunst (schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en mixed media) te uiten. Binnen een kader van verdriet en rouwverwerking in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan verbinding tussen het heden en wat o.a. 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De huidige vluchtelingenproblematiek kan daar een voorbeeld van zijn. Kortom ‘ Tears from Heaven’ is een breed te oriënteren begrip waarin u uw eigen emoties vorm kunt geven. Dit jaar is er ook een aparte categorie voor jeugd van 12 t/m 18 jaar. Wie wil meedoen kan zich tot 1 maart inschrijven per email info@kunstraadhulst.nl. Deze keer slechts één werk per deelnemer.
Voor meer informatie klik hier.

Inloggen