menu

In het Licht der Kelten


Tentoonstelling van 4 aug tot/met 31aug 2018 "In het Licht der Kelten" Catharinakerk Hengstdijk ZVl dagelijks geopend van 14-17 uur Vrije toegang.

Terug naar evenementen

Gegevens

Van: 04-08-2018
Tot: 31-08-2018

Hengstdijkse Kerkstraat 6
4585 AB Hengstdijk
Telefoonnummer: 0114-682156
E-mailadres: joencorry@zeelandnet.nl

"In het Licht der Kelten" is een bijzondere expositie in de H.Catharina kerk in Hengstdijk.
Een groep van 8 kunstenaars hebben zich laten inspireren door de Kelten.
Er zijn nml aanwijzingen gevonden dat in elk geval in de zuidelijke Nederlanden de taal in de late
IJzertijd Keltisch was. Nml.van 800 tot 450 v.Chr tot aan de Romeinse tijd. Zij bouwden versterkte nederzettingen, die een grote mate van organisatie tonen.
De vindplaats in St Gillis - Waas is hierdoor bekend.
De gevonden voorwerpen getuigen van een groot ambachtelijk kunnen en nu nog worden de Keltische ontwerpen bewonderd. Zij vallen op door de uiterst vindingrijke vervlechtingen met banden die natuur, dierenwereld, symbolen en teksten binnen een kader plaatsen.
De Keltische kunst combineert de zichtbare wereld met die van de onzichtbare kosmische krachten.
Leven en dood waren sterk verbonden met de natuur.
Op een geheel persoonlijke en vrije wijze hebben de kunstenaars zich laten inspireren door deze Keltische cultuur.
Deelnemers zijn: Annette Hogenboom - sieraden, Len Visser - schilderijen, Dorthy Allefs - banieren,
Funda Özyer - keramiek, Narda Wilken - schilderijen, Anneke Verdonschot - cirkels van wijsheid,
Martijn Kips - schilderijen.

De expositie opent op 4 aug 2018 14.00 uur met feestelijke muziek van "Windbrook" Tradional Celtic Music
en eindigt op 31 aug 2018 17.00 uur met de trekking van de kanskaarten, waarmee hele bijzondere kunstwerken te winnen zijn. Natuurlijk is er de gastvrijheid van een lekker kopje koffie en iets lekkers en een feestelijke gevoel met een hapje en een drankje.

Deelnemers zijn: Annette Hogenboom - sieraden, Len Visser - schilderijen, Dorthy Allefs - banieren,Funda Özyer - keramiek, Narda Wilken - schilderijen, Anneke Verdonschot - cirkels van wijsheid,Martijn Kips - schilderijen. De expositie opent op 4 aug 2018  14.00 uur met feestelijke muziek van "Windbrook" Tradional Celtic Musicen eindigt op 31 aug  2018  17.00 uur met de trekking van de kanskaarten, waarmee hele bijzondere kunstwerken te winnen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                            Natuurlijk is er de gastvrijheid van een lekker kopje koffie en iets lekkers en een feestelijke gevoel met een hapje en een drankje.Tijdens de expo worden er ook workshops gehouden nml

5 aug  15 - 17 uur:  WORKSHOP VORMTEKENEN door Hermelinde Laga.Ontdek de wereld van het Keltisch vlechtwerk. Materiaal is aanwezig kosten 20 euro10 personen, aanmelden hermelindelaga@gmail.com 12 aug 15 - 17 uur:  WORKSHOP KELTISCH BLOEMSCHIKKEN door Annelies van DammeSpecifiek werken met ronde vormen. Materiaal aanwezig kosten 20 euroAamelden, vandammeannelies@hotmail.com 19 aug 15 uur:KELTISCH CONCERT door het "DUO SALI" met zang, harp en andere instrumentenVrije bijdrage!


De Catharinakerk in Hengstdijk is een rijksmonument en zij toont zich als warm en uitnodigend.
Het houten versierde plafond, de prachtige gebrandschilderde ramen, het zilveren doopvont, het fraaie altaarstuk, en de gestencilde muren zijn de moeite waard.
De deelnemers hopen dan ook een steentje te kunnen bijdrage voor het onderhoud van deze bijzondere kerk.
Zij passen ook in de expositietijd op de kerk en zijn om de beurt uw gastvrouw/gastheer.

U wordt verwelkomt met een drankje en een hapje want in het Vlaamse land is men gastvrij.

Inloggen