menu

Vestingcross - Kassabonactie

200 GRATIS tickets en 2 Viptickets te winnen voor de Vestingcross #INULST op 16 februari a.s. Actie loopt van 1 tot 31 januari 09.00 uur. Belangrijk: Bewaar je kassabon, dit is je lot!

  • Vestingcross - Kassabonactie

Shop, ga uit eten, doe je boodschappen, geniet lokaal #inulst en voer je kassabonnen van de deelnemende ondernemers in op deze website. Iedere week in januari, vanaf 6 januari zullen er 50 tickets  (2 per winnaar) verloot worden onder de deelnemers.  

Kassabonnen van 1 tm 30 januari kunnen worden ingevoerd voor deelname aan de actie vanaf 1 tm 31 januari 09.00 uur. De laatste trekking is op 31 januari. Bewaar je kassabon, dit is je lot! als je tickets gewonnen hebt moet je deze kunnen laten zien.

De prijswinnaars worden via facebook bekend gemaakt en ontvangen tevens een persoonlijke mail op het adres dat is ingevoerd. De tickets kunnen dan worden afgehaald bij de genoemde ondernemer tm uiterlijk 15 februari. Van de uitreiking wordt een foto gemaakt welke op sociale media zal worden getoond.

Deelnemende zaken: Plus Supermarkt Kapellebrug - Jumbo Stationsplein - Jumbo Winkelcentrum Stationsplein - Blokker - Pluym Drankenhandel - Life&Garden - Bakker Risseeuw - Ritel - De Korenbeurs - Verswinkel Marlou Segers - Alles Lokaal Keurslager Marc Biesbroeck - Pets&Co - Blokker - Etos - Gezondheidswinkel Hulst - Max Korting  - Bonte Hert.

Winnaar VIP Reception tickets

De winnaar van de VIP Reception tickets voor de Ethias Cross 2020 Vestingcross is bekend. Hoe goed kan je week beginnen Tom Schauwaert. Gefeliciteerd! We sturen je nog een persoonlijke mail met de details. Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad wenst je veel plezier bij de Cross a.s. zondag. www.inulst.nl Hartelijk dank aan ieder die aan onze actie heeft meegedaan. Hou onze facebookpagina Inulst in de gaten voor nog meer acties van ondernemers Inulst.

De 4e trekking dd 31-01-2020

Gefeliciteerd winnaars van de vierde en tevens laatste trekking van de gratis Ethias Vestingcross duo tickets: R.Neelemans - P.Steijaert - R.Eeman - Rudi Picavet - Jean Spiessens - Fleur Neve - Marleen Kint - L.Janssens - Emmanuel Burm - Carolien Maes - Ria Serie - S. de Booij - Jo Lambrechts - M de Cock - Roger van Dorsselaer - Stephanie Goethals - Philip Peeters - Louise de Poorter - Hilaire Stevens - P.Saman - Michel Vereecken - Adrienne Thijs - M.Bauwens van Hooije - Riet de Schrijver - Brigit de Koster. Alle winnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen waar de tickets kunnen worden afgehaald. Vergeet je kassabon niet! Er zijn nog 2 VIPtickets te verloten onder alle deelnemers van deze actie, dus hou de komende week facebook in de gaten.

De 3e trekking dd 24-01-2020

Gefeliciteerd winnaars van de derde trekking van de gratis Ethias Vestingcross duo tickets: Nadine Mels - Peter vd Kerkhove - Gilbert Neelemans - TH.Maes - G.Hoefeijzers - Dirk Naudts - AFC Blommaert - T.Rottier - Henk van Wolffelaar - Tiny Wentzler - AM Govaert Burm - Nicole de Kock - Alphonsus de Theije - Ria de Blok - Petra Brunsting - Lilian vd Klooster - Willem v Dorsselaer - Heidi Bolssens - Cyriel vd Ha - Kevin Slis - E.van Daalen - Melissa Goossens - Pia Cornand - Miel de Kock - Harriette Clyncke - Alle winnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen waar de tickets kunnen worden afgehaald. Vergeet je kassabon niet! Er zijn nog 50 tickets te vergeven dus vergeet vooral niet om de laatste week van januari nog kassabonnen in te voeren.

De 2e trekking dd 16-01-2020

Gefeliciteerd winnaars van de tweede trekking van de gratis Ethias Vestingcross duo tickets: C.Blommaert - DMJ Stienen - Marc van der Heyden - Luc Piessens - Pascal de Block - CJ Smet - CJP van Overloop - M.Gijsel - Sonja Mahu - Ria Rombaut - Vera de Kock - Maria Leeraert - C de Beule - Bert van Campenhout - MAA de Vrieze Bogaert - Jaap Stolte - J.de Kerf - BMM Smits - Martine Van de Velde - Carl Weyenbergh - Ria Boone - Chantal van Duyse - Annemie de Loos Brijs - Mirjam Krol - Anita Maas. Alle winnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen waar de tickets kunnen worden afgehaald. Vergeet je kassabon niet! Er zijn nog 100 tickets te vergeven dus vergeet vooral niet om de hele maand januari nog kassabonnen in te voeren.

De 1e trekking dd 10-01-2020

Gefeliciteerd winnaars van de eerste trekking van de gratis Ethias Vestingcross duo tickets: J.Verwilligen - A.Burm - A.v.Campenhout - A.Daelman - J.Kouijzer - S.Schenck - J.Rodrigo - A.Dhondt - A.Tollenaar - R.Boone - K.v.Luyck - E.Nachtegael - K.v.Wolvelaer - A.de Dijcker - M.Janssens - J.v.Broeck - J.Verstraeten - P.v.Meelen - G.Smet - E.d'Olieslagers - Ph. de Kort - W.v.Waesberghe - M.v.Driessche - P.Koemans - K.Beda Alle winnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen waar de tickets kunnen worden afgehaald. Vergeet je kassabon niet! Er zijn nog 150 tickets te vergeven dus vergeet vooral niet om de hele maand januari nog kassabonnen in te voeren op https://www.hulstvestingstad.nl/actie/vestingcross-kassabonactie Hier vind je ook de deelnemers!


Het is na 31-01-2020 niet meer mogelijk om mee te doen aan 'Vestingcross - Kassabonactie'.

Algemene voorwaarden

Vestingcross - Kassabonactie

Algemene Voorwaarden t.a.v. OVHV-acties e.d.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, loterijen enzovoorts die Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert. Ons adres is OV Hulst Vestingstad, p/a Steenstraat 37, 4561 AR Hulst.

Algemeen

Deelnemers aan acties en loterijen verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

De loten, voordeelcoupons enzovoorts worden verstrekt door de winkeliers, horecaondernemers enzovoorts die deelnemen aan loterijen en acties, georganiseerd door OV Hulst Vestingstad. Deze worden per actie vermeld. Of ga naar www.hulstvestingstad.nl.

Door ondernemers beschikbaar gestelde prijzen, waardebonnen, voordeelcoupons of andere tegenprestaties kunnen, tenzij duidelijk anders is aangegeven, alleen bij de aangegeven zaak of zaken worden opgehaald of besteed.

Prijzen enzovoorts blijven tot maximaal 1 maand na de datum van bekendmaking van de winnaar(s) beschikbaar. Tenzij anders wordt vermeld. Daarna vervalt het recht op een prijs o.i.d.

Informatie e.d.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot onze acties kunnen alleen via voorzitter@ovhv.org worden gericht aan het bestuur van OV Hulst Vestingstad. Alleen een e-mail met een toelichting op de vraag, opmerking e/o klacht en onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats wordt beantwoord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers beschikbaar gestelde prijzen enzovoorts, dienen rechtstreeks te worden gericht aan die deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres van de desbetreffende partij dat te vinden is via hun pagina op onze website.

Aansprakelijkheid

OV Hulst Vestingstad heeft geen enkele bemoeienis met de beschikbaar gestelde prijzen, voordelen enzovoorts dan wel de uitreiking c.q. overhandiging daarvan aan de winnaars. De algemene voorwaarden van de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts zijn op deze producten, diensten e.d. en de afhandeling daarvan (waaronder levering en/of bezorging) van toepassing.

OV Hulst Vestingstad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de door u gewonnen en door de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts geleverde producten, diensten e.d. en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij hen gewonnen prijzen.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Dit zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de bezitters van een of meer loten.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich het recht voor om een deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname aan een actie uit te sluiten als de desbetreffende deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden dan wel onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens OV Hulst Vestingstad of derden.

Gebruik verstrekte gegevens

Door deelname aan acties geeft u zich automatisch op voor de e-mail nieuwsbrieven van OV Hulst Vestingstad en van Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Beide organisaties houden u daarmee op de hoogte van de nieuwtjes en evenementen in onze mooie stad. Mocht u daar geen prijs opstellen, dan kunt u zich bij ontvangst van de eerstvolgende digitale nieuwsbrief afmelden via de 'afmeldknop' in die nieuwsbrief.

Ander gebruik van uw gegevens is toegestaan, mits in het belang van onze vereniging en het daarbinnen gestelde doel. Verkoop van gegevens aan derden wordt uitgesloten. Gebruik daarvan door derden kan alleen, wanneer het belang van de vereniging daarmee is gediend.

Privacy Policy

Vestingcross - Kassabonactie

Gebruik verstrekte gegevens

Door deelname aan acties geeft u zich automatisch op voor de e-mail nieuwsbrieven van OV Hulst Vestingstad en van Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Beide organisaties houden u daarmee op de hoogte van de nieuwtjes en evenementen in onze mooie stad. Mocht u daar geen prijs opstellen, dan kunt u zich bij ontvangst van de eerstvolgende digitale nieuwsbrief afmelden via de 'afmeldknop' in die nieuwsbrief.

Ander gebruik van uw gegevens is toegestaan, mits in het belang van onze vereniging en het daarbinnen gestelde doel. Verkoop van gegevens aan derden wordt uitgesloten. Gebruik daarvan door derden kan alleen, wanneer het belang van de vereniging daarmee is gediend.

Inloggen