menu

Spaaractie Culitruck 2018

Rondom Culitruck hebben ondernemers uit Hulst een spaaractie én een loterij opgezet. Sparen voor korting op consumptiekaarten en meedingen naar 4 te winnen luxe BBQ-lunches! Aangeboden door Culitruck, Zo werkt het:

 • In de deelnemende winkels ontvangt u bij elke aankoop 1 zegel per € 20 besteding
 • Plak 8 zegels op een spaarkaart en u kunt bij Blokker of Emté voor € 9 een tegoedbewijs voor een consumptiekaart met een waarde van € 10 kopen. Toch weer een voordeeltje van €1.
 • Download uw persoonlijke spaarkaart, voorzien van uw naam en woonplaats, en u doet tevens mee aan de loterij.
 • Iedereen die naam, woonplaats en emailadres aanlevert doet mee bij het verloten van 4 luxe BBQ-lunches.

KANS MAKEN OP EEN STERRENLUNCH? SPAARKAART DOWNLOADEN? VUL UW GEGEVENS IN EN U DOET AUTOMATISCH MEE.


Het is na 26-05-2018 niet meer mogelijk om mee te doen aan 'Spaaractie Culitruck 2018'.

 • Spaaractie Culitruck 2018

Eten en drinken is olie voor de vriendschap, dus kom met je vrienden naar de derde editie van het CuliTruck Festival op 26 en 27 mei 2018! Het Oranje Bolwerk in Hulst is twee dagen lang één groot openluchtrestaurant, waar je kunt eten, drinken, genieten van muziek en relaxen met je vrienden. Of - als je zin hebt -meer kunt leren over eten en alles wat daarmee te maken heeft. Kortom, CuliTruck Festival is hét foodfestival waar jij en je vrienden geweest moeten zijn!

Meer info vind je op de website van Culitruck.

Sponsoren

 • Hoofdsponsor: Emté Hulst

  Hoofdsponsor: Emté Hulst

  Stationsplein 22-H

 • Hoofdsponsor: Blokker

  Hoofdsponsor: Blokker

  Grote Markt 20

 • Sponsor: Eleganza Hair, Beauty & Mani–Q salon

  Sponsor: Eleganza Hair, Beauty & Mani–Q salon

  Vismarkt 4-A

 • Sponsor: Zaman Fashion Sneakers Mode

  Sponsor: Zaman Fashion Sneakers Mode

  Absdaalseweg 12

 • Sponsor: Pets & Co De Bruijn

  Sponsor: Pets & Co De Bruijn

  Gentsestraat 56

 • Sponsor: De Splenter Schoenen

  Sponsor: De Splenter Schoenen

  Gentsestraat 36

 • Sponsor: Skinstudio Pour Elle

  Sponsor: Skinstudio Pour Elle

  Stationsweg 82

 • Sponsor: Etos Hulst

  Sponsor: Etos Hulst

  Gentsestraat 14-16

 • Sponsor: Gezondheidswinkel Hulst

  Sponsor: Gezondheidswinkel Hulst

  Gentsestraat 44

 • Sponsor: Buijsse Geschenken

  Sponsor: Buijsse Geschenken

  Gentsestraat 22

 • Sponsor: Life & Garden Hulst

  Sponsor: Life & Garden Hulst

  Absdaalseweg 70

 • Sponsor: ScheldeXpress

  Sponsor: ScheldeXpress

  Mr. F.J. Haarmanweg 59-D

Te winnen prijzen

  1e prijs

 • 1 luxe BBQ-lunch

  4x 1 luxe BBQ-lunch

  Uit alle deelnemers worden 4 personen geloot die ieder een GRATIS luxe BBQ-lunch hebben gewonnen. 2 Lunches op de zaterdag en 2 lunches op de zondag. Het betreft Sterrenlunches met sterrenchefs van restaurants De Kromme Watergang, Spetters, 't Vlasbloemeken en P&P Hoeve. U krijgt een 6-gangen walking lunch verzorgd door verschillende sterrenchefs op zaterdag en zondag 26 en 27 mei. De lunch begint om 12.00 uur en duurt tot 14.00 uur. In deze tussentijd worden een 6-tal gangen geserveerd van de verschillende chefs met aangepaste dranken en bier. Winnaars ontvangen deze lunch met een waarde van € 120 uit handen van Ondernemersver. Hulst Vestingstad en Culitruck. *wijzigingen onder voorbehoud. Helaas kunnen wij wegens het evenementen karakter geen rekening houden met allergieën of speciale wensen.

Algemene voorwaarden

Spaaractie Culitruck 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, loterijen enzovoorts die Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad organiseert. Ons postadres is OV Hulst Vestingstad, p/a Steenstraat 37, 4561 AR Hulst.

T.a.v. de Spaaractie Culitruck

 • Een tegoedbewijs kost € 9. Op Culitruck om te ruilen tegen een consumptiekaart t.w.v. € 10.
 • Alleen gedownloade, gepersonificeerde spaarkaarten zijn toegestaan;
 • U kunt net zoveel spaarkaarten downloaden als u wilt/kunt volplakken en inleveren;
 • De verstrekte tegoedbewijzen worden na aanschaf niet meer teruggenomen;
 • Door uw gegevens in te voeren maakt u kans op 1 van de 4 luxe BBQ-lunches;
 • Deze gelden op zaterdag 26 of op zondag 27 mei om 14.00 uur. Vooraf in overleg te bepalen.
 • De trekking vindt op 24 mei om 16.00 uur plaats.
 • Die zelfde avond worden de winnaars op de hoogte gebracht.
 • Uitreiking van de prijzen vindt zaterdag 26 mei om 11.30 u plaats
 • Sommige deelnemende bedrijven melden speciale aanbiedingen:
  • Die zijn geldig ná het Culitruck-weekend;
  • Kijk voor de geldigheidsperiode op onze website.

Algemeen

Deelnemers aan acties en loterijen verklaren vooraf akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

De loten, voordeelcoupons, toegangskaarten enzovoorts worden verstrekt door winkeliers, horecaondernemers, andere organisaties enzovoorts die deelnemen aan loterijen en acties, georganiseerd door OV Hulst Vestingstad.  Ga voor meer info over de deelnemende bedrijven naar www.hulstvestingstad.nl.

De beschikbaar gestelde prijzen, waardebonnen, voordeelcoupons of andere tegenprestaties kunnen, tenzij duidelijk anders is aangegeven, alleen bij de aangegeven zaak of zaken worden opgehaald of besteed.

Prijzen enzovoorts blijven tot maximaal 1 maand na de datum van bekendmaking van de winnaar(s) beschikbaar. Tenzij anders wordt vermeld. Daarna vervalt het recht op een prijs o.i.d.

Informatie e.d.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot onze acties kunnen via voorzitter@ovhv.org worden gericht aan het bestuur van OV Hulst Vestingstad. Alleen een e-mail met een toelichting op de vraag, opmerking e/o klacht en onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats wordt beantwoord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de door deelnemers beschikbaar gestelde prijzen enzovoorts, dienen rechtstreeks te worden gericht aan die deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres van de desbetreffende partij, te vinden op onze website.

Aansprakelijkheid

OV Hulst Vestingstad heeft geen enkele bemoeienis met de beschikbaar gestelde prijzen, voordelen enzovoorts dan wel de uitreiking c.q. overhandiging daarvan aan de winnaars. De algemene voorwaarden van de deelnemende winkels, horecazaken, andere organisaties enzovoorts zijn op deze producten, diensten e.d. en de afhandeling daarvan (waaronder levering en/of bezorging) van toepassing.

OV Hulst Vestingstad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met de door u gewonnen en door de deelnemende winkels, horecazaken enzovoorts geleverde producten, diensten e.d. en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de bij hen gewonnen prijzen.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Dit zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de bezitters van een of meer loten.

OV Hulst Vestingstad behoudt zich het recht voor om een deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname aan een actie uit te sluiten als de desbetreffende deelnemende winkel, horecazaak enzovoorts op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden dan wel onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens OV Hulst Vestingstad of derden.

Gebruik verstrekte gegevens

 • Toezending van digitale nieuwsbrieven:

OV Hulst Vestingstad en Stichting Bezoekersmanagement Hulst willen u graag via e-mail nieuwsbrieven op de hoogte brengen van nieuws over activiteiten, acties, evenementen en meer in onze stad. Mocht u daar prijs opstellen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden door de Aanmeld-knop aan te vinken.

 • Gebruik voor enquêtes e.d.:

OV Hulst Vestingstad verzoekt u tevens gebruik van uw gegevens voor onderzoek toe te staan. Denk aan een enquête via internet. Bedoeld om informatie van u te krijgen over uw kijk op Hulst en onze regio. Om uw wensen in dat opzicht te vernemen. De vereniging wil uw inbreng omzetten in aanbevelingen en/of verbeteringen ten behoeve van zichzelf of van derden. Denk aan ondernemers en aan de gemeente Hulst. Alles in het belang van u en van onze vereniging en strikt binnen het gestelde doel. Stemt u hiermee in dan kunt u dat doen door de Akkoord-knop aan te vinken.

NB: Verkoop van uw gegevens aan derden wordt door ons uitgesloten. Ook het gratis ter beschikking stellen sluiten wij uit. Gebruik ten behoeve van derden kan wel maar alleen, wanneer de uitkomst daarvan het algemeen belang van u en van de vereniging zal dienen. Bovendien worden uw bij ons bekende gegevens niet overgedragen aan derden, maar voert de vereniging namens die derde zelf de noodzakelijke handelingen uit. Daarvoor gebruikt de vereniging alleen uw e-mailadres. Voorbeeld: Het op verzoek van een derde u toezenden van een internet-enquête van die derde. De over u bij ons bekende gegevens komen dus nooit in handen van derden!

Privacy Policy

Spaaractie Culitruck 2018

Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad(OVHV) wil de koopstad Hulst promoten. Daarvoor organiseert OVHV o.a. evenementen en acties. Dit doen we samen met Stichting Bezoekersmanagement Hulst. Die acties en evenementen worden via de gezamenlijke website www.hulstvestingstad.nl kenbaar gemaakt. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om u digitaal te benaderen. Daarvoor hebben we enkele gegevens van u nodig, o.a. uw e-mailadres. Per actie of evenement vragen wij u om de volgende reden die gegevens:

 • Om u indien nodig op de hoogte te houden van deze actie;
 • Om u, als u meedoet aan deze wedstrijd, loterij o.i.d. te laten weten of u hebt gewonnen of niet;
 • Om u via onze digitale nieuwsbrief te informeren over nieuws, komende activiteiten en/of voordeelaanbiedingen.

Daarnaast zetten wij enkele keren per jaar een enquête onder de bij ons bekende e-mailadressen uit. Bedoeld om van u en anderen te horen wat u van Hulst in het algemeen en van de voorzieningen in het bijzonder vindt. Heel soms sturen wij u een enquête namens een andere instelling, meestal een wetenschappelijk instituut.

In alle gevallen staan uw gegevens alleen op de server van OVHV. We verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Zelfs niet aan onze leden! Gebruiken wij uw gegevens in een rapport o.i.d. dan alleen anoniem en in totalen verwerkt. Betreft het een enquête van een ander dan zetten wij die zélf uit. Dus worden uw gegevens niet aan die derde partij overhandigd!

Tot slot willen wij u duidelijk laten weten wat OVHV (alleen met uw instemming) vastlegt. Dat zijn naast uw e-mailadres slechts uw voor-/achternaam,  postcode en/of woonplaats én de actie waaraan u op dat moment meedoet. Soms vragen wij u extra om uw geboortejaar/leeftijd of om te melden dat u man of vrouw bent of wellicht hebt u er zelf behoefte aan om aan te geven wat uw aandacht heeft: mode, evenementen, horeca. Deze aanvullende informatie is nooit verplicht en vult u zelf vrijwillig in.

Inloggen